wspieramy młode talenty

Exalo Drilling S.A. serdecznie zaprasza dzieci pracowników naszej Spółki do wzięcia udziału w Programie Stypendialnym „Wspieramy Młode Talenty”. Program ma na celu wspieranie uzdolnionych dzieci pracowników firmy w zdobywaniu wiedzy, realizowaniu marzeń i aspiracji oraz rozwoju ich talentów niezależnie od dziedziny, którą się pasjonują.

Do Programu mogą przystąpić uczniowie, którzy spełniają następujące warunki:

1. są uczniami/ studentami szkoły:

 • podstawowej (klasy 4-8),
 • gimnazjum,
 • szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą,
 • studiów dziennych I i II stopnia,

2. legitymują się średnią z przedmiotów na świadectwie szkolnym/ indeksie z poprzedniego roku szkolnego 4.75 lub wyższą (rok szkolny 2017/2018),

3. w poprzednim roku szkolnym uzyskali szczególne osiągnięcia lub wykazali się szczególnym zaangażowaniem w dziedzinie kultury, sportu lub nauki.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja. Szczegóły odnośnie kwalifikowania dzieci do programu opisane zostaną w regulaminie, który zamieszczony będzie w Intranecie.

Stypendium będzie wypłacane miesięcznie w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r.

Kwota stypendium będzie kształtować się następująco:

 • 250 zł -  dla uczniów szkoły podstawowej,
 • 300 zł -  dla uczniów gimnazjum,
 • 350 zł -  dla uczniów szkoły  ponadgimnazjalnej kończącej się maturą/ studentów.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dnia 31.08.2018 r. na adres: stypendia@exalo.pl

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Wniosek o stypendium (wzór dokumentu umieszczony zostanie w Intranecie w zakładce: Aktualności > Wiadomości),
 2. Kopia świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018,
 3. Zaświadczenia dot. szczególnych osiągnięć (olimpiady, konkursy przedmiotowe),
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy oraz członków rodziny (wzór dokumentu umieszczony zostanie w Intranecie w zakładce: Aktualności > Wiadomości).

Załączniki:

 1. Plakat