Dzięki połączeniu potencjałów w postaci kompetencji pracowników, możliwości sprzętowych oraz doświadczeń w realizacji projektów oferujemy pełen zakres usług serwisowych dla sektora poszukiwawczo-wydobywczego.

SERWIS SLICKLINE – ZAKRES USŁUG:

 • Testowanie przelotu rur wydobywczych
 • Zapuszczanie i wieszanie wgłębnych ciśniomierzy pamięciowych (ciśnienie, temperatura)
 • Zamykanie i otwieranie tulei cyrkulacyjnych
 • Zapuszczanie i posadowanie korków zaślepiających w łączniku
 • Czyszczenie profili łączników posadowych przy pomocy specjalnych szczotek
 • Posadowienie zwężek w otworach produkcyjnych
 • Prace instrumentacyjny z slickline
 • Perforacje mechaniczne
 • Zapuszczanie samplerów do pobierania próbek do badań PVT
 • Zapuszczanie łyżek przelewowych i klapowych w celu pobrania próbek cieczy i fazy stałej
 • Zapuszczanie i posadawianie przyrządów pomiarowych w łącznikach posadowych na czas testu produkcyjnego
 • Łyżkowanie niewielkich zasypów w rurach wydobywczych łyżkami klapowymi i podciśnieniowymi
 • Prace przy zbrojeniu odwiertów w wyposażenie eksploatacyjne

SPRZĘT:

Jednostka 1: 1994 Man 12192 4x4 wyposażony w:

 • PTO driven single drum winch
 • 0.108'' - 6000m H2S service slickline
 • 5 kpsi and 10 kpsi WP pressure equipment
  (Lubricators, BOP-s, Stuffing boxes - H2S and standard service, 3'' max ID)

Jednostka 2: 1994 Man 19192 4x4 wyposażony w:

 • PTO driven double drum winch
 • 0.108'' - 6000m H2S and standard service slickline
 • 5 kpsi and 10 kpsi pressure equipment
  (Lubricators, BOP-s, Stuffing boxes - H2S and standard service, 3'' max ID)

Jednostka 3: 2010 Man TGS 6x6 wyposażony w:

 • PTO driven single drum winch
 • 0.108'' - 6000m H2S service slickline
 • 5 kpsi and 10 kpsi pressure equipment
  (Lubricators, BOP-s, Stuffing boxes - H2S and standard service, 3'' max ID)

Mierniki ciśnieniowo-temperaturowe z pamięcią:

 • zakres ciśnień 200,400, 690 bar WP 
 • zakres maksymalny temperatury do 150o

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o Serwisie Slickline skontaktuj się z NAMI!