Dzięki połączeniu potencjałów w postaci kompetencji pracowników, możliwości sprzętowych oraz doświadczeń w realizacji projektów oferujemy pełen zakres usług serwisowych dla sektora poszukiwawczo-wydobywczego.

SERWIS PŁUCZKOWY – ZAKRES USŁUG:

 • Projektowanie i dostarczanie systemów płuczkowych do celów wiertniczych i rekonstrukcyjnych
 • Możliwość dostarczanie płuczek na bazie wodno-olejowych w zależności od uwarunkowań HPHT i warunków zawierających gazy kwaśne
 • Dobrze wyszkolony i doświadczony personel z dużą wprawą w obsłudze Solids Control Equipment (np. barytu, flokulacji, itp.)
 • Wykonywanie testów nowych materiałów płuczkowych wraz z opracowaniem własnych materiałów (OPAL, KORAL, etc.)
 • Ciągła kontrola materiałów płuczkowych
 • Dostępność 24/7 konsultingu i doradztwa laboratoryjnego
 • Elastyczność na wymagania klienta
 • Mobilny system wyparkowy w odniesieniu do odpadów złożowych
 • Nadzorowanie systemu Solid Control na wiertniach
 • Kierowanie systemem oczyszczania płuczki

SPRZĘT:

Serwis płuczkowy posiada na swoim stanie wirówki dekantacyjne i stacje flokulacyjne. Wirówki są bardzo ważnym elementem systemu oczyszczania płuczki, pozwalają na usunięcie z płuczki cząsteczki fazy stałej rozmiarach powyżej 5μm. Zastosowanie wirówki do oczyszczania płuczki umożliwia utrzymanie założonych parametrów płuczki w trakcie wiercenia otworu, następuje zmniejszenie zużycia polimerów do redukcji filtracji i regulacji reologii. Włączenie stacji flokulacyjnej do systemu oczyszczania płuczki daje nam możliwość zamknięcia obiegu wody na wiertni i znacznego obniżenia objętości wywożonego urobku na wysypisko.

M-I SWACO Model 518:

 • maksymalne obroty: 3250 rpm
 • prędkość różnicowa: 10 – 65
 • maksymalny moment obrotowy: 3500 Nm
 • przepływ: 180 GPM
 • przyspieszenie: 2100

FLOTTWEG Z – 34 (mechaniczna) i modele Z3E i Z4E:

 • maksymalne obroty: 3500 rpm
 • prędkość różnicowa: 1 – 44
 • maksymalny moment obrotowy: 7500 Nm
 • przepływ: 130 GPM
 • przyspieszenie: 7500

Stacje Flokulacyjne
Stacje flokulacyjne pozwalają na usunięcie fazy stałej o rozmiarach poniżej 5 m, której usunięcie z płuczki przy pomocy wirówek jest niemożliwe. Rozdzielenie fazy stałej od wody pozwala na zamknięcienobiegu wody na wiertni i ponowne wykorzystanie wody do przygotowania świeżej płuczki wiertniczej. 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o Serwisie Cementacyjnym skontaktuj się z NAMI!