II edycja Wielkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie

Turniej BHP II edycja


EXALO Drilling S.A. zaprasza do udziału w II Edycji Wielkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie, którego celem jest upowszechnienie i promowanie wśród pracowników bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz pogłębienie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tegoroczny turniej skierowany jest do pracowników wiertni i serwisów świadczących pracę w terenie. Podobnie jak w zeszłym roku Turniej będzie miał za zadanie sprawdzić wiedzę uczestników z zakresu: przepisów ogólnych bhp, pierwszej pomocy, przepisów ppoż oraz podstawowych Zarządzeń KRZ. Dodatkowo uzupełniony będzie on o zakres wiedzy na temat obowiązków pracowników związanych z prawidłową segregacją odpadów. 

Jak wziąć udział w Turnieju? 

Aby wziąć udział w Wielkim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Exalo Drilling S.A. wystarczy: zebrać 2-3-osobową drużynę, wytypować kapitana, stworzyć nazwę drużyny i do 14.09.2018 na adres turniej.bhp@exalo.pl przesłać zgłoszenie zawierające: imiona i nazwiska oraz stanowiska członków drużyny, nazwę drużyny oraz adres poczty elektronicznej kapitana drużyny, na który zostaną przesłane zaproszenia do udziału w Turnieju i istotne informacje dotyczące udziału w Turnieju. W tytule zgłoszenia należy wpisać: „Zgłoszenie do udziału w Wielkim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Exalo Drilling S.A”. Drużyny będą kwalifikowane do Turnieju według kolejności zgłoszeń.

Zasady konkursu 

1. Turniej będzie odbywał się dwuetapowo. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane drużyny z najwyższą liczbą punktów po pierwszym etapie.


I etap: Test on-line: uczestnicy Turnieju będą mieli do rozwiązania test wiedzy, który zostanie udostępniony na specjalnie przygotowanej platformie elektronicznej. Każda drużyna będzie zobligowana do ukończenia testu w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Wszystkie testy będą podlegały punktacji: 1 pkt – poprawna odpowiedź, 0 pkt – pominięcie odpowiedzi, minus ½ pkt – błędna odpowiedź. 

II etap: Zadania praktyczne: np. udzielenie pierwszej pomocy.

2. Pierwszy etap Turnieju odbędzie się 06.10.2018 r., drugi etap w I połowie listopada.
3. W drużynie może być max. 1 osoba z dozorem wyższym.

Nagrody w konkursie 

Na zwycięzców czekają fantastyczne nagrody pieniężne oraz dyplomy mistrzów BHP! 

Członkowie zwycięskich drużyn otrzymają następujące nagrody pieniężne: 

  • 1 – miejsce 5 000 PLN brutto na osobę, 
  • 2 – miejsce 4 000 PLN brutto na osobę, 
  • 3 – miejsce 3 000 PLN brutto na osobę. 

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju zawarte będą w Regulaminie, którego treść opublikowana zostanie w Intranecie.

Załączniki:

Plakat