Stawiamy na ludzi dynamicznych, zaangażowanych oraz cechujących się otwartością. Tworzymy takie warunki pracy, w których jest możliwy rozwój, doskonalenie umiejętności oraz nabywanie nowych kwalifikacji – z korzyścią dla pracownika jak i dla firmy. Naszym celem jest jak najlepsze wykorzystanie zdolności i umiejętności wszystkich zatrudnionych, gwarantując jednocześnie stabilność i bezpieczeństwo w długim okresie czasu. Zapewniamy stałe doskonalenie kompetencji i rozwój zawodowy pracowników.

W międzynarodowym środowisku, w jakim pracujemy każdego dnia, ważny jest szacunek dla różnych poglądów i postaw osób zatrudnionych w EXALO Drilling SA. W zespole pracującym na sukces EXALO obecni są przedstawiciele 5 narodowości z Europy i Azji. Projekty wiertnicze i serwisowe, które prowadzimy w różnych częściach świata, stwarzają możliwości pracy w egzotycznych miejscach.

Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym. Pozycję tą zapewniliśmy sobie poprzez wysoki poziom świadczonych usług. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie bogate doświadczenie i wysoki poziom kompetencji naszych pracowników. Aby tą pozycję utrzymać, zależy nam na kandydatach, którzy poważnie myślą o pracy w sektorze nafty i gazu oraz chcą się zaangażować. 

Benefity

Zapewniamy naszym pracownikom dostęp do prywatnej opieki medycznej, liczne dofinansowanie, programy dla dzieci oraz szeroki wachlarz szkoleń. 

Rozwój kompetencji

W naszej firmie masz szansę rozwinąć swoje umiejętności na wielu płaszczyznach. Udział w realizacji różnorodnych projektów zapewni Ci poszerzenie wiedzy i sprawdzenie wielu umiejętności w praktyce. Przede wszystkim dla kadry inżynierskiej pracujące w działach wiertniczych i serwisowych stworzyliśmy Akademię Przyszłego Managera, program kształtujący przyszłe kadry kierownicze.