Dzięki połączeniu potencjałów w postaci kompetencji pracowników, możliwości sprzętowych oraz doświadczeń w realizacji projektów oferujemy pełen zakres usług serwisowych dla sektora poszukiwawczo-wydobywczego.

ZAKRES POZOSTAŁYCH USŁUG:

  • Utylizacja odpadów powiertniczych
  • Remonty urządzeń wiertniczych
  • Przeglądy i naprawy sprzętu wiertniczego
  • Przeglądy i regeneracje przewodów wiertniczych
  • Prace przygotowawcze: place wiertnicze, drogi dojazdowe itp.
  • Rekultywacje terenu po zakończonych pracach wiertniczych
  • Profilaktyka Przeciwerupcyjna – Ratownictwo Górnictwa Otworowego
  • Nadzór Kierownika Ruchu Zakładu

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o pozostałych usługach wiertniczych skontaktuj się z NAMI!