Dzięki połączeniu potencjałów w postaci kompetencji pracowników, możliwości sprzętowych oraz doświadczeń w realizacji projektów oferujemy pełen zakres usług serwisowych dla sektora poszukiwawczo-wydobywczego.

SERWIS TESTÓW PRODUKCYJNYCH – ZAKRES USŁUG:

  • Testowanie i oczyszczanie odwiertów
  • Pomiar wydajności otworów
  • Odbiór płynów po szczelinowaniu hydraulicznym
  • Testy hydrodynamiczne na złożach zawierających H2S (testy izochroniczne, wielocykliczne itp.)
  • Pobór próbek płynów złożowych podczas testowania odwiertu
  • Separacja płynów złożowych podczas opróbowania rurowymi próbnikami złoża
  • Czasowa eksploatacja gazu i ropy z otworów (ograniczona przez przepustowość przyrządów)
  • Maksymalny teoretyczny przepływ ropy przez separator: 79 m3/godz
  • Maksymalny teoretyczny przepływ gazu przez separator: 1180 nm3/min
  • Wstępne odsiarczanie surowej ropy naftowej przy użyciu azotu i dodatkowej instalacji

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o Serwisie Wyowłań i Testów Produkcyjnych skontaktuj się z NAMI!