W trosce o najwyższą jakość wszystkich działań podejmowanych w firmie EXALO oraz wysoką efektywność prowadzonych projektów inwestycyjnych firma EXALO działa zgodnie ze standardami przyznanych certyfikatów jakości PN-EN ISO 9001:2001 oraz zapobiegania ryzyka zawodowego OHSAS 18001. Coroczne audyty przeprowadzane co ​​roku firmą audytorską TÜV SUD potwierdzają wysoki standard procesów, które są decydujące dla prowadzania biznesu na najwyższym poziomie. Ponadto, firma EXALO należy do międzynarodowego stowarzyszenia IADC. Wszystkie te czynniki przekładają się na pozycję EXALO, jako stabilnego, rekomendowanego oraz godnego zaufania partnera biznesowego.

Główny zakres usług

  • Inżynieria otworów wiertniczych
  • Wiercenie i końcowe uzbrajanie lądowych otworów wiertniczych
  • Kompleksowy zakres serwisów otworowych: serwis płuczkowy, mud logging, orurowanie otworów w rury okładzinowe i rury wydobywcze, serwis cementacyjny i intensyfikacyjny, rdzeniowanie otworów, wyposażenie otworów otartych i zamkniętych, prace instrumentacyjne, wiercenia kierunkowe, serwis DST
  • Testowanie i stymulacja złóż węglowodorów
  • Rekonstrukcja i likwidacja odwiertów
  • Przygotowanie placów wiertniczych