turniej wiedzy o BHP

16. sierpnia rusza pierwsza edycja Wielkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Exalo Drilling S.A., skierowanego do wszystkich pracowników Spółki. Celem Turnieju jest upowszechnienie i promowanie wśród pracowników bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w środowisku pracy oraz pogłębienie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Turniej to także niepowtarzalna szansa do sprawdzenia swoich sił w zmaganiach drużynowych, w duchu rywalizacji fair – play.

Jak wziąć udział w Turnieju?

Aby wziąć udział w Wielkim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Exalo Drilling S.A. wystarczy: 

 1. Zebrać 3-osobową drużynę
 2. Wytypować kapitana
 3. Stworzyć nazwę drużyny
 4. Do 08.09.2017, na adres turniej.bhp@exalo.pl przesłać zgłoszenie zawierające: imiona i nazwiska oraz stanowiska członków drużyny, nazwę drużyny oraz adres poczty elektronicznej kapitana drużyny, na który zostaną przesłane zaproszenia do udziału w Turnieju, materiały dydaktyczne i istotne informacje dotyczące udziału w Turnieju. W tytule zgłoszenia należy wpisać: „Zgłoszenie do udziału w Wielkim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Exalo Drilling S.A”.
 5. Drużyny będą kwalifikowane do Turnieju według kolejności zgłoszeń. Ilość przyjętych drużyn jest ograniczona.
   

Zasady konkursu

 1. Turniej będzie odbywał się dwuetapowo, z czego do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane drużyny z najwyższą liczbą punktów uzyskaną w pierwszym etapie. 
 2. Pierwszy etap Turnieju odbędzie się 23.09.2017, drugi etap 14.10.2017.
 3. Uczestnicy Turnieju będą mieli za zadanie rozwiązanie testów wiedzy, które zostaną udostępnione na specjalnie przygotowanej platformie elektronicznej. Każda drużyna będzie zobligowana do ukończenia testu w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Wszystkie testy będą podlegały punktacji: 1 pkt – poprawna odpowiedź, 0 pkt – pominięcie odpowiedzi, minus ½ pkt – błędna odpowiedź.


Nagrody w konkursie

Na zwycięzców czekają fantastyczne nagrody pieniężne oraz dyplomy mistrzów BHP! Członkowie drużyn wygranych otrzymają następujące nagrody pieniężne:

 • 1 – miejsce 5 000 PLN brutto na osobę,
 • 2 – miejsce 4 000 PLN brutto na osobę,
 • 3 – miejsce 3 000 PLN brutto na osobę.


Dołącz do strefy kibica

Turniej to nie tylko rywalizacja, ale także wsparcie. Wszyscy pracownicy Exalo mogą dopingować swoje ulubione drużyny za pośrednictwem systemu TASK. Na czas Turnieju zostanie stworzony ranking kibica.  

Załączniki:

1. Regulamin Turnieju

2. Plakat