Lista Projektów Innowacyjnych w EXALO Drilling SA

Celem projektów innowacyjnych EXALO jest poszukiwanie nowych, lepszych i efektywniejszych rozwiązań służących stałej poprawie jakości świadczonych usług. Dzięki bogatemu doświadczeniu, wyspecjalizowanej załodze oraz nowoczesnemu zapleczu laboratoryjnemu nie tylko doskonalimy, ale także kreujemy nowe trendy technologiczne w obszarze wiertniczo-serwisowym. W bieżącym roku Exalo realizuje następujące projekty innowacyjne:

1. opracowanie konstrukcji systemu płyt HDPE służących do utwardzania placów wiertniczych; 

2. "gas separator", czyli zestaw narzędzi wgłębnych do prac w odwiertach o niskim gradiencie złożowym;

3. nowy rodzaj płuczki wiertniczej na bazie nanotechnologii;

4. badania filtracji płynów wiertniczych w warunkach dynamicznych;

5. prace nad technicznym wdrożeniem płynów wiertniczych na bazie wody o charakterystyce zbliżonej do właściwości płuczek olejowych / syntetycznych

6. badania nad reologią płynów wiertniczych w wysokich temperaturach;

7. badania w celu ograniczenia zjawiska korozji rur;

8. opracowanie nowych receptur płynów kwasujących;

9. opracowanie własnej technologii płuczek syntetycznych – OBM;

10. opracowanie nowych receptur zaczynów cementowych odpornych na migracje gazów o niskim module Younga (do cementowania na wszelkich typach magazynów gazu) oraz opracowanie zaczynów odpornych na działanie jonów magnezowych;

11. system monitoringu zabiegu cementowania wraz z wizualizacją online;

12. system automatycznego dozowania dodatków chemicznych do cieczy technologicznych.

projekty innowacyjne exalo

Szczegóły wszystkich projektów innowacyjnych zostały zaprezentowane podczas II edycji kampanii Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.z zakresu Open Innovation pt. „PGNiG Polskie Innowacje” na dwóch polskich uczelniach: Politechnice Poznańskiej oraz Politechnice Gdańskiej. Relacja z wydarzenia dostępna jest tu, a kolejna edycja kampanii już w październiku.

Serdecznie zapraszamy!