EXALO Drilling SA jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw z sektora wierceń lądowych. Ciągle modernizowana flota 45 urządzeń wiertniczych, pozwala na wykonywanie odwiertów nawet do głębokości 8000m. Portfolio EXALO to również pełen zakres profesjonalnych serwisów otworowych, co przekłada się na pełną kompleksowość oferty EXALO. Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych EXALO są ludzie. Międzynarodowe doświadczenie, bogata wiedza oraz wysoki poziom kompetencji pracowników EXALO, to gwarancja sukcesu dla realizowanych projektów inwestycyjnych.

EXALO Drilling SA posiada doświadczenie zbudowane w ponad 20 krajach Europy, Azji i Afryki. Tradycja EXALO wywodzi się z połączenia takich firm jak: PNiG Kraków S.A., PNiG Jasło S.A., PNiG NAFTA S.A., PN „Diament” sp. z o.o. oraz ZRG Krosno sp. z o.o. Dzięki przeprowadzonej konsolidacji, EXALO w jeszcze lepszy sposób może spełniać oczekiwania klientów i elastycznie dostosowywać swoje usługi dla danego projektu oraz skutecznie reagować na dynamiczne okoliczności podczas wykonywania odwiertów.

EXALO Drilling SA to globalna marka posiadająca swoje oddziały w Pakistanie, Kazachstanie, Czechach oraz spółkę na Ukrainie. Przekłada się to na bardzo duży obszar działalności operacyjnej. Jednym z istotnych wartości firmy EXALO jest innowacyjność oferowanych rozwiązań. Innowacyjność usług EXALO wynika z własnego zaplecza badawczo – rozwojowego oraz nowoczesnego laboratorium. Rezultatem tak silnej bazy naukowej jest dostarczenie klientom usług na najwyższym poziomie.

exalo plac budowy

Misja

Dostarczać wysokiej jakości usługi wiertnicze i serwisowe na macierzystym oraz międzynarodowym rynku wierceń lądowych, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, pełnemu profesjonalizmowi oraz nowoczesnej flocie urządzeń i maszyn.

Wizja

Zostać technologicznym liderem wśród firm wiertniczych, dzięki kompleksowej obsłudze klientów, unikalnym rozwiązaniom oraz dbałości o bezpieczeństwo ludzi i środowisko naturalne. Równolegle dzięki międzynarodowemu doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy pracowników laboratorium, poszukiwać i wdrażać nowe trendy w technice wierceń lądowych.

Kluczowe wartości EXALO Drilling SA:

 • dostarczenie usług zgodnych z oczekiwaniami klientów
 • wiedza i doświadczenie, które gwarantują sukces
 • profesjonalna kadra i nowoczesna flota urządzeń i maszyn wiertniczych
 • poszanowanie dla ludzi i środowiska
 • wysokie standardy zarządzania projektami
 • efektywne wykorzystanie dostępnych technologii
 • realizacja ambitnych celów
 • rozszerzenie działalności w zakresie CSR, ze szczególnym naciskiem na lokalne potrzeby
 • zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy i jego otoczenia
 • elastyczność dla potrzeb klienta.


Główny zakres usług:

 • inżynieria otworów wiertniczych
 • wiercenie i końcowe uzbrajanie lądowych otworów wiertniczych
 • kompleksowy zakres serwisów otworowych: serwis płuczkowy, mud logging, orurowanie otworów w rury okładzinowe i rury wydobywcze, serwis cementacyjny i intensyfikacyjny, rdzeniowanie otworów, wyposażenie otworów wgłębnych i napowierzchniowych, prace instrumentacyjne, wiercenia kierunkowe, serwis DST
 • testowanie i stymulacja złóż węglowodorów
 • rekonstrukcja i likwidacja odwiertów
 • przygotowanie placów wiertniczych.


Główne sektory działalności:

 • wiercenie otworów geologiczno-poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych na złożach węglowodorów
 • odwierty poszukiwawcze gazu z łupków i gazów zamkniętych
 • odwierty geotermalne
 • odwierty udostępniające metan z pokładów węgla (CBM)
 • odwierty poszukiwawcze rud metali
 • pełen zakres serwisów otworowych
 • usługi rekonstrukcyjne
 • usługi likwidacyjne.

 

EXALO Drilling SA nieprzerwanie od początku swojego istnienia należy do międzynarodowego stowarzyszenia IADC, które zrzesza największe firmy z branży poszukiwań węglowodorów. Uczestnictwo w tej organizacji, to z jednej strony duży prestiż oraz potwierdzenie stablinej pozycji rynkowej EXALO, a z drugiej bezpośredni dostęp do nowinek technologicznych oraz najlepszych praktyk z sektora naftowego i gazowego.

Od 1940 roku międzynarodowe stowarzyszenie IADC reprezentuje tylko firmy o największym potencjale w obszarze wykonwastwa odwiertów lądowych i morskich. Członkami IADC są podmioty z branży poszukiwań oraz produkcji ropy i gazu, wykonawcy usług wiertniczych i serwisów otworowych oraz porducenci sprzętu wiertniczego. Jeśli szukasz doświadczonego partnera w obszarze wierceń lądowych skontaktuj się z NAMI!