Wywodzimy się z terenów o wysokich ciśnieniach i dużej zawartości siarkowodorów, które występują podczas prac otworowych. To pozwoliło nam zbudować doświadczenie umożliwiające wykonywanie odwiertów w najcięższych i najbardziej złożonych warunkach geologicznych. EXALO Drilling SA to również przeszło 70 lat międzynarodowego doświadczenia z ponad 25 krajów na 3 kontynentach. W lutym 2013 roku pięć działających niezależnie firm wiertniczo-serwisowych z Grupy PGNiG zakończyło formalno-prawny etap konsolidacji i połączyło swoje siły tworząc jeden podmiot: EXALO Drilling.

historia exalo

Powstanie EXALO poprzedził kilkumiesięczny proces przygotowań i współpracy pięciu, działających dotąd odrębnie spółek wiertniczo-serwisowych z Grupy PGNiG: PNiG Kraków S.A., PNiG JASŁO S.A., PNiG NAFTA S.A., PN „Diament” sp. z o.o. oraz ZRG Krosno sp. z o.o. W lipcu 2012 roku powstała spółka celowa PGNiG Poszukiwania S.A. i rozpoczął się wymagający i złożony proces konsolidacji pięciu spółek wiertniczo-serwisowych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wytężonej pracy zespołu przedstawicieli wszystkich spółek, w lutym 2013 roku pomyślnie zakończył się formalno-prawny etap konsolidacji, w wyniku którego pięć spółek wiertniczo-serwisowych zostało połączonych ze spółką PGNiG Poszukiwania, która następnie zmieniła nazwę na EXALO Drilling.

EXALO Drilling SA jest kontynuatorem bogatych doświadczeń i tradycji, wypracowanych przez każdy z dotychczas niezależnie funkcjonujących podmiotów. Dzięki połączeniu, staliśmy się wiodącą firmą wiertniczo-serwisową na rynku wierceń lądowych w Polsce, a także w Europie.
 

Ponad 70 lat tradycji I doświadczenia

 

1945
Zdjęcie

Założenie spółki ZPR Krosno

1946
Zdjęcie

Założenie spółki PNiG Kraków

1953
Zdjęcie

Założenie spółki PNiG Jasło

1956
Zdjęcie

Założenie spółki PNiG Nafta Piła

1968
Zdjęcie

Założenie spółki PN Diament

1987
Zdjęcie

Pierwsze prace wiertnicze w Indiach

1997
Zdjęcie

Pierwsze prace wiertnicze w Pakistanie

1999
Zdjęcie

Pierwsze prace wiertnicze w Kazachstanie

2000
Zdjęcie

Ekspansja na rynkach afrykańskich

2013
Zdjęcie

Powstanie EXALO Drilling SA

2016
Zdjęcie

Dalsza ekspansja na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej

1945
Zdjęcie

Założenie spółki ZPR Krosno

1946
Zdjęcie

Założenie spółki PNiG Kraków

1953
Zdjęcie

Założenie spółki PNiG Jasło

1956
Zdjęcie

Założenie spółki PNiG Nafta Piła

1968
Zdjęcie

Założenie spółki PN Diament

1987
Zdjęcie

Pierwsze prace wiertnicze w Indiach

1997
Zdjęcie

Pierwsze prace wiertnicze w Pakistanie

1999
Zdjęcie

Pierwsze prace wiertnicze w Kazachstanie

2000
Zdjęcie

Ekspansja na rynkach afrykańskich

2013
Zdjęcie

Powstanie EXALO Drilling SA

2016
Zdjęcie

Dalsza ekspansja na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej


Lista pięciu firm wiertniczo-serwisowych z Grupy PGNiG, które są fundamentami EXALO Drilling SA:

PNiG JASŁO S.A. to spółka, której początki sięgały 1953 roku. W ciągu 60-ciu lat działalności PNiG JASŁO wykonała tysiące otworów wiertniczych – wśród nich dwa najgłębsze w Polsce otwory badawcze (Kuźmina-1 o głębokości 7.541m oraz Paszowa-1 o głębokości 7.210m). Dotychczasowa działalność spółki przyczyniła się do odkrycia ponad 70 złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (w tym największego w Polsce złoża gazu ziemnego Przemyśl-Jaksmanice) oraz złóż wielu innych surowców mineralnych. Oprócz działalności na terenie Polski, spółka z powodzeniem realizowała projekty wiertnicze za granicą: w Libii, Niemczech, Rosji, na Słowacji i Ukrainie. Oprócz wierceń naftowo-gazowych, PNiG JASŁO była także jednym z regionalnych liderów w segmencie wierceń geotermalnych. Do tej pory spółka zrealizowała kilkanaście projektów geotermalnych w Polsce, Niemczech i na Słowacji.

PNiG NAFTA S.A. powstała w 1956 roku. W ciągu blisko 60-ciu lat działalności stała się jedną z najbardziej zasłużonych firm dla polskiego przemysłu naftowego. Jest m.in. odkrywcą blisko 100 złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze całej Polski, odkrywcą największych w Europie złóż miedzi (Lubińskie Zagłębie Miedziowe 1957-1959), odkrywcą największego w Polsce złoża węgla brunatnego (Bełchatów 1961), wykonawcą pierwszych w Polsce wierceń kierunkowych (1973). Przedmiot działalności firmy obejmował całe spektrum prac wiertniczych i rekonstrukcyjnych, wykonywanych zarówno w Polsce, jak i za granicą – w Egipcie, Indiach, Szwecji, Danii, Maroko, Syrii, Gruzji, na Słowacji czy na Węgrzech.

PN „Diament” Sp. z o.o. to spółka prowadząca działalność od 1968 roku. Spółka oferowała kompleksowe rozwiązania serwisowe w otworach wiertniczych, począwszy od projektu technicznego i uzyskania stosowanych pozwoleń, przygotowania placu wiertni, dróg dojazdowych, mobilizacji i transportu urządzeń wiertniczych oraz rekonstrukcyjnych, poprzez serwisy wierceń i rekonstrukcji, a także liczne serwisy podtrzymania wiercenia, takie jak serwisy płuczkowe, zapuszczania rur okładzinowych, cementacyjne, zbrojenie odwiertów, wywoływanie, testowanie i opróbowanie, aż po likwidację odwiertów, demobilizację sprzętu i urządzeń, likwidację terenu wiertni i rekultywację ziemi. W okresie 45 lat działalności spółka odwierciła około 1000 otworów geologiczno-poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych.

ZRG Krosno Sp. z o.o. to spadkobierca bogatej historii związanej z przemysłem naftowym w regionie podkarpackim, gdzie ponad 160 lat temu za sprawą Ignacego Łukasiewicza rozpoczęły się poszukiwania ropy i gazu. Do tej pory spółka zajmowała się specjalistycznym serwisem górnictwa otworowego, oferującym szeroką gamę usług serwisowych dla górnictwa naftowego, górnictwa węglowego i surowców stałych oraz eksploatacji wód geotermalnych i leczniczych. Dysponując specjalistycznym sprzętem technicznym oraz wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowników, kooperowała ze światowymi serwisami naftowymi w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii, sprzętu oraz szkolenia specjalistów.

PNiG Kraków S.A. to spółka działająca od 1946 roku, dysponująca największym międzynarodowym dorobkiem spośród spółek wiertniczo-serwisowych w Grupie PGNiG. Spółka miała swoje oddziały w Kazachstanie, Pakistanie i Ugandzie. Prace poszukiwawcze prowadziła na wybranych rynkach Europy, Azji i Afryki. Jako doświadczona firma kontraktorska realizowała szeroki zakres prac oraz serwisów wiertniczych związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Przez lata współpracowała z wiodącymi międzynarodowymi operatorami.

Jeśli szukasz doświadczonego partnera w obszarze wierceń lądowych skontaktuj się z NAMI!