Przez 70 lat firma rozwija się dzięki kreatywnemu wykorzystaniu doświadczeń krajowych i zagranicznych, adaptacji nowych technologii i dynamicznych przekształceń organizacyjnych. Okres ten nie tylko pozwolił nam znacznie wzbogacić naszą tradycję, ale także stworzyć niezawodną i stabilną międzynarodową renomę. Wszystkie te czynniki przekładają się na pozycję EXALO, jako rekomendowanego oraz godnego zaufania partnera biznesowego.

referencje exalo ilustracja

 

Przykłady referencji dla EXALO DRILLING SA

Tullow Oil potwierdza dobrą współpracę roboczą z EXALO Drilling SA na wszystkich poziomach, z wyraźną poprawą wydajności HSE podczas całego kontraktu oraz minimalnym NPT i znikomą ilością przestojów w tym okresie. Tullow Oil niniejszym potwierdza, że wykonanie otworów, rekonstrukcji, osadzenie korkówi i liwidacja odwiertów zostały wykonane zgodnie z wymogami określonymi w umowie.

Richard Knox
Tullow Oil Well Delivery Manager,
Uganda

Usługa wiercenia, rdzeniowania, serwis płuczkowy i cementacyjny oraz serwis DST zostały wykonane w pełnej zgodności z umową, w sposób profesjonalny oraz zgodnie z harmonogramem. Rozwiązania i sprzęt używany przez Wykonawcę w pełni spełnił oczekiwania naszej firmy. Opierając się na istniejącej współpracy, możemy polecić EXALO Drilling SA dla potencjalnych klientów i inwestorów jako wiarygodnego i kompetentnego partnera biznesowego.

Natalja Haselton
Dyrektor TAN Oil
Litwa

OGDCL współpracuje z EXALO już przez prawie 10 lat. EXALO wykonało z powodzeniem kilka odwiertów pionowych, poziomych oraz kierunkowych o kącie przeszło 89 . Efektywność pracowników EXALO była cały czas na bardzo wysokim poziomie. Natomiast wiele odwiertów zostały ukończonych przed planowanym terminem, a załogi urządzeń wiertniczych posiadają bardzo dobre kwalifikacje, a ich skuteczność jest również na bardzo wysokim poziomie.

Aitzaz Ahmad
Manager
Oil & Gas Development Company Ltd.
PakistanTAN Oil



PRZYKŁADY KLIENTÓW EXALO DRILLING SA:

 

exon mobil

tullow

carin

GAS development company

lotos

orlen

RWE

San Leon

PGNIG

Chevron

Kazakhmys

Mol

Miedzicopper