WŁADZE SPÓŁKI EXALO DRILLING SA

Stanisław Niedbalec
Prezes zarządu

Prezes Stanisław Niedbalec, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
w gospodarce rynkowej. Od 1984 roku pracował w Zielonogórskim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu ("ZZGNiG"). Od 2000 roku Dyrektor Oddziału ZZGNiG (Oddział PGNiG
w Zielonej Górze). Uczestnik licznych kursów i programów szkoleniowych.

Henryk Młodawski
Członek zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Ma za sobą doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w przemyśle maszynowym, a także w administracji samorządowej i państwowej. Od ponad 20 lat związany z sektorem Oil &Gas głownie za granicą, ale również w kraju. W sektorze Upstream pracował na stanowiskach kierowniczych dla dużych koncernów takich jak: Texaco, Shell czy Weatherford. 

Jarosław Pogoda
Członek zarządu

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu Bankowości oraz Zarządzania Finansami.
Ma za sobą ponad 13-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przemyśle bankowym. W branży naftowej przez wiele lat pełnił funkcję członka zarządu w Spółce
PN Diament Sp. z o.o. 

Marcin Otfinowski
Członek zarządu

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Pracę w branży naftowej rozpoczął w 2002 r. zdobywając doświadczenie zarządzając kontraktami głównie na rynkach zagranicznych w Europie, Azji i Afryce. Od początku kariery związany z PNiG Kraków, a od marca 2018 r. także z Exalo Drilling S.A.
 

Skład Rady Nadzorczej


Ewa Skwarczyńska – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Peljan  – Członek Rady

Amelia Kosińska-Kocik – Sekretarz Rady