Rusza konkurs dla dzieci pracowników EXALO Drilling S.A.
pt. "Być jak Brand Hero”!


Exalo Drilling S.A. zaprasza dzieci pracowników w wieku 7-14 lat do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem "Być jak Brand Hero”. Nagrodą w konkursie jest udział w II edycji Exalo Kids Camp 2017 w Łebie w dniach 23.07.2018-03.08.2018. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonimy 45 zwycięzców, którzy wyjadą na niezapomnianą nadmorską wycieczkę.

Każdy uczestnik konkursu może wziąć jednocześnie udział w dwóch następujących kategoriach konkursowych:

  1. Stworzyć imię dla firmowej postaci Brand Hero, symbolizującej zawód wiertacza. Przewidziana liczba nagrodzonych dzieci: 3 osoby.
  2. Za pomocą pracy plastycznej umieścić postać Brand Hero w jednym z miejsc na mapie świata. Przewidziana liczba nagrodzonych dzieci: 42 osoby.

Na zgłoszenia czekamy w terminie 20.03.2018 - 24.04.2018. Ogłoszenie listy zwycięzców: 08.05.2018.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy złożyć w oddziale firmy w Zielonej Górze lub wysłać na adres: Exalo Drilling S.A., ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra, z dopiskiem „Biuro Marketingu”.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci prowadzoną działalnością firmy Exalo Drilling S.A. poprzez stworzenie najciekawszego imienia dla postaci Brand Hero, symbolizującej zawód wiertacza oraz kształtowanie wśród dzieci poczucia harmonii pomiędzy prowadzonymi pracami wiertniczymi a środowiskiem naturalnym, poprzez umieszczenie za pomocą pracy plastycznej postaci Brand Hero w jednym z miejsc na mapie świata.

Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę również w przypadku dokonania zgłoszenia w obydwu kategoriach konkursowych.

exalo kids camp

Załączniki:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy "Stwórz imię dla Brand Hero"

Formularz zgłoszeniowy praca plastyczna

Plan warsztatów

Postać Brand Hero