Dzięki połączeniu potencjałów w postaci kompetencji pracowników, możliwości sprzętowych oraz doświadczeń w realizacji projektów oferujemy pełen zakres usług serwisowych dla sektora poszukiwawczo-wydobywczego.

SERWIS KIERUNKOWY – ZAKRES USŁUG:

 • Projektowanie i realizacja otworów poziomych i kierunkowych w technologii MWD z pomiarem krzywizny, azymutu, wibracji oraz naturalnego promieniowania gamma
 • Projektowanie technologii wiercenia
 • Optymalizacja doboru świdrów do otworów pionowych oraz kierunkowych
 • Zbaczanie w otworach orurowanych i nieorurowanych
 • Kontrola trajektorii otworu (multishot) 
 • Nadzór i konsultacja przy wykonywaniu otworów poziomych i kierunkowych
 • Wynajmowanie sprzętu do wierceń kierunkowych wraz z przyrządami pomiarowymi

SPRZĘT:

Posiadamy sprzęt wiertniczy i przyrządy pomiarowe wyprodukowane przez uznane światowe marki:

 • Silniki wgłębne – nisko- i średnioobrotowe 4 ¾”, 6 ¾” oraz 8” : Baker Hughes Inteq, Griffith
 • Nożyce wiertnicze 4 ¾”, 6 ½” oraz 8”: Griffith
 • Obciążniki niemagnetyczne 4 ¾”, 6 ½” oraz 8”: SMF, Reamco
 • System MWD z możliwością pomiaru gamma w czasie wiercenia: GE Tensor
 • Inklinometry magnetyczne "multishot"
 • Używamy pakietu programów komputerowych firmy Landmark do: projektowania otworów; projektowania zestawów przewodu wiertniczego; monitorowania przebiegu otworów; obliczeń siły zaciągania i momentu obrotowego.
 • Przeglądy i naprawy posiadanego sprzętu wykonujemy w pełni wyposażonym, specjalistycznym warsztacie, pod nadzorem wykwalifikowanego personelu oraz poddajemy badaniom nieniszczącym NDT

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o Serwisie Wierceń Kierunkowych skontaktuj się z NAMI!