Wszystkie testy oraz prace laboratoryjne nad składami płynów wiertniczych są wykonywane z zgodnie z wymaganiami API oraz warunkami otworowymi włączając HTHP. Główną działalnością Laboratorium są testy i prace na potrzeby Serwisu Cementacyjnego oraz Serwisu Płuczkowego.

laboratorium exalo

 • Projektowanie składu płuczek wiertniczych oraz dobór materiałów do prac w różnych warunkach geologicznych
 • Projektowanie płynów wiertniczych na potrzeby prac rekonstrukcyjnych
 • Projektowanie płynów nadpakerowych
 • Analiza płynów wiertniczych
 • Projektowanie i opracowywanie płynów do zabiegów kwasowania
 • Kontrola jakości materiałów płuczkowych
 • Testowanie nowych materiałów
   
 • Projektowanie składu zaczynów cementowych
 • Projektowanie składu cieczy buforujących
 • Testowanie składników zaczynów cementowych
 • Badanie właściwości zaczynów cementowych (czas wiązania, filtracja płynów, wytrzymałość na ściskanie przy pomocy UCA i automatycznego testera wytrzymałości na ściskanie, parametry reologiczne)
 • Testowanie składników zaczynów cementowych
 • Analiza ścinania żeli
 • Analiza przepuszczalności zaczynów i kamienia cementowego

laboratorium exalo


Nasze Laboratorium zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt, dzięki wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie: Geologii i górnictwa, Program priorytetowy: Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin. Przedsięwzięcie zmierzające do zmniejszenia uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Projekt został zrealizowany pod nazwą: "Wdrożenie mobilnego systemu wyparnego oraz rozbudowa laboratorium". Mobilny system wyparny to automatyczny ciąg technologiczny oparty na wyparkach próżniowych umożliwiający odparowanie wody pod zmniejszonym ciśnieniem z płynów zawierających przede wszystkim chlorki, od zera do pełnego nasycenia, zabudowany na naczepie/naczepach pod ciągnik siodłowy.

flaga UE

NFOSIGW logo