Drillmec-305-news.jpg

Jhandial 1, Pakistan

Otwór Jhandial 1 - głębokość 5638 m, urządzenie wiertnicze Drillmec 2000 HP, wiercenie za ropą i gazem. 

Kontrakt z Pakistan Oilfields Limited.