Exalo Drilling traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako element swojej misji oraz aktywny udział w kształtowaniu otoczenia firmy. Na każdym etapie działalności koncentrujemy się na prawidłowym budowaniu relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem interesów społecznych i ochrony środowiska naturalnego. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza aktywność w tym obszarze stała się czymś więcej, niż tylko spełnianiem obowiązujących wymogów formalnych i prawnych.

exalo widok
W relacjach z pracownikami Exalo Drilling opiera się na etyce oraz wartościach wyznawanych w firmie. Niedopuszczalne jest dyskryminowanie ze względu na wyznanie, wiek, płeć czy rasę. Chcemy, aby własna kultura organizacyjna stanowiła dla pracowników powód do dumy i pełnej identyfikacji ze spółką.

Dzielimy się swoimi dobrymi praktykami oraz doświadczeniem w kwestiach odpowiedzialnego biznesu. Edukujemy pracowników oraz partnerów biznesowych w tej dziedzinie, oczekując z ich strony odpowiedzialnych działań. Exalo Drilling nie akceptuje korupcji oraz przestrzega zasad wolnej konkurencji, a relacje z otoczeniem opiera na etyce
i kodeksie dobrych praktyk.

Nie jesteśmy obojętni wobec lokalnych społeczności, w których funkcjonujemy. Przed rozpoczęciem każdego projektu rozmawiamy z miejscową ludnością oraz władzami
i przedstawiamy im potencjalne korzyści płynące z odkrywanych surowców mineralnych. Prezentujemy również podejmowane przez nas działania minimalizujące wpływ prac wiertniczych na ich najbliższe otoczenie.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników w myśl zasady Safety First. Wszelkie działania operacyjne prowadzimy w oparciu o system zarządzania QHSE, promujący kulturę bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego. Troska o naszą załogę jest przez nas traktowana równorzędnie z jakością wykonywanych usług, tak samo
w kraju jak i zagranicą.