Już od września 2018 ruszamy z projektem rozwojowym o nazwie Akademia Przyszłego Menedżera.

Głównym celem projektu jest budowanie naszego biznesu w sposób trwały poprzez podnoszenie kluczowych kompetencji i zapewnienie ciągłości wiedzy niezbędnej do piastowania w przyszłości funkcji menedżerskich w naszej Spółce.

Program adresowany jest do inżynierów chcących podnosić swoje kwalifikacje oraz wiedzę z zakresu technik zarządzania, motywowania, budowania zespołu oraz kształtowania własnego autorytetu, którzy chcieliby również uzupełnić wiedzę techniczną, wiedzę z obszaru prawa oraz zarządzania i finansów, marzących o tym, aby w przyszłości objąć i z powodzeniem piastować stanowiska kierownicze zarówno w kraju jak i zagranicą.

Szeroki program szkoleniowy został specjalnie przygotowany dla branży wiertniczo-serwisowej, uwzględniający szczególne potrzeby naszej Spółki.

Zajęcia obejmują łącznie 220 godzin lekcyjnych w trakcie 11 zjazdów, które odbywać się będą w piątki i soboty. Oznacza to 10 miesięcy kompleksowej edukacji prowadzonej przez wykładowców uniwersyteckich i praktyków.

Serdecznie zapraszamy kadrę inżynierską do zapoznania się z Programem i zachęcamy do zgłaszania swojej kandydatury do I edycji Programu.

Zgłoszenia zainteresowanych osób proszę kierować do dnia 31.08.2018 roku na adres: akademia@exalo.pl

akademia przyszłego menadżera


Spośród zgłoszonych osób zostaną wyłonieni najlepsi kandydaci jako uczestnicy I edycji Akademii Przyszłego Menedżera organizowanej przez Exalo Drilling S.A. przy współudziale Uniwersytetu Oświatowego.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Anita Makowska tel. 785 995 179,  anita.makowska@exalo.pl