20171223_082239_new4-(002).jpg

Khour North 1, Pakistan

Otwór Khour North 1 - planowana głębokość 4462 m, urządzenie wiertnicze Drillmec 2000 HP, wiercenie za ropą.

Kontrakt z Pakistan Oilfields Limited.