Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2017-07-10

ANSAGAN 4, KAZACHSTAN

Otwór Ansagan 4 - przewidywana głębokość 6000 m, urządzenie wiertnicze National 1625 wyposażone w system Top Drive, wiercenie za ropą.

Kontrakt z KazMunai Gas.