Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2018-05-16

EXALO uczestnikiem 12 edycji Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników

W dniach 16-18 maja w Krakowie odbędzie się 12 Polski Kongres Naftowców i Gazowników pt. „Przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), a objęty patronatem przez Ministra Energii i Wiceministra Środowiska, Sekretarza Stanu oraz Głównego Geologa Kraju.

Głównym tematem Kongresu będzie sytuacja w polskim przemyśle naftowym, jego dotychczasowym dorobku, kierunkach rozwoju nowoczesnego i innowacyjnego przemysłu oraz bezpieczeństwie energetycznym kraju. Ponadto program Kongresu będzie zawierać podsumowanie wyników prac związanych z poszukiwaniami gazu z formacji łupkowych w Polsce, dyskusję o poszukiwaniach gazu ziemnego w pokładach węgla, a także ważne zagadnienia dotyczące segmentów polskiej gospodarki obejmujące „midstream i downstream” wraz z dywersyfikacją dostaw LNG, jego dystrybucją i handlem. Podczas Kongresu planowane jest także posiedzenie Congress Programme Committee przygotowującego Światowy Kongres Naftowy, który odbędzie się w 2020 roku w Houston oraz WPC Expert Workshop.

Kongres będzie połączeniem wykładów oraz sesji szkoleniowych prowadzonych przez specjalistów z branży „ropy i gazu” czołowych polskich spółek. Jednym z uczestników Kongresu będzie firma Exalo Drilling SA. Przedstawiciele Exalo będą referować następujące zagadnienia:

·         Wymagania techniczne i sprzętowe podczas wiercenia otworów horyzontalnych;

·         Właściwości pęczniejące skał ilastych na przykładzie otworu P-1;

·         Wybrane aspekty sposobów postępowania w celu ochrony środowiska przed negatywnym oddziaływaniem odpadów wiertniczych.

Podczas Kongresu będzie można także odwiedzić stoisko Exalo i uzyskać wiele ciekawych informacji o firmie oraz sektorze wierceń lądowych.