Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2018-02-15

Odkrycie nowych pokładów gazu w województwie podkarpackim

W okolicy Przemyśla odkryto zupełnie nowe pokłady gazu. Złoże Przemyśl jest eksploatowane od 60 lat i jest największym złożem w Polsce. Pozyskiwany z niego surowiec jest najwyższej jakości, a od początku eksploatacji ze złoża wydobyto ponad 64 mld m sześciennych gazu.

Dzięki innowacyjnym metodom badawczym odkryto nowe, bardzo obiecujące pokłady gazu. Prace wiertnicze prowadziła firma EXALO Drilling S.A. Odwiert eksploatacyjny Przemyśl – 290 położony jest w okolicy Ujkowic, na północ od Przemyśla. Prace na otworze rozpoczęto 29.11.2017r., a zakończono 20.01.2018r. Do realizacji otworu Przemyśl  290 przeznaczono urządzenie MR – 8000.  Osiągnięta  głębokość wyniosła 2030 m. Wykonany odwiert jest czwartym w tym rejonie, z którego uzyskano przypływy gazu w ilościach przemysłowych.