Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2018-02-01

Exalo Drilling S.A. podczas XVIII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno - Ciepłowniczego POWERPOL

W dniach 29-30 stycznia 2018 r. w Warszawie odbyła się XVIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, poświęcona omówieniu perspektyw rozwoju polskiej energetyki w odniesieniu do najbliższych lat. Kongres objęty został Patronatem Honorowym m. in. przez Ministerstwo Energii, Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Środowiska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Urząd Regulacji Energetyki.

Podczas Kongresu odbyło się siedem paneli dyskusyjnych podejmujących tematykę zmian w polskim sektorze energetycznym z perspektywy Rządu i przedsiębiorstw, reorganizacji polskiego rynku produkcji energii, inwestycji w ciepłownictwie, roli gazu w polityce energetycznej Polski, elektromobilności, kwestii związanych z klastrami energetycznymi, OZE i innowacyjnością, dystrybucji i sprzedaży energii i gazu.

W roli jednego z prelegentów panelu pt. „Gaz w polityce energetycznej Polski” wystąpił Henryk Młodawski - Członek Zarządu Exalo Drilling S.A. Dyskusja rozpoczęła się od próby nakreślenia perspektyw rozwoju wydobycia gazu w Polsce, jak również zmian w obszarze importu gazu do kraju. Dzięki temu możliwe było nakreślenie kluczowych projektów inwestycyjnych dla Polskiego rynku gazu, biorąc pod uwagę nie tylko realia ekonomiczne przedsiębiorstw, ale także perspektywy zmian zużycia gazu w Polsce. W kolejnej turze pytań odniesiono się do możliwości budowania przewag konkurencyjnych na rynku detalicznym gazu i obsługi klientów na tym rynku, a także priorytetów związanych z rozbudową sieci dystrybucyjnej.