Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2017-12-05

REKONSTRUKCJE ODWIERTÓW W REPUBLICE CZESKIEJ

Rok 2017 to okres intensywnych prac rekonstrukcyjnych wykonywanych w Republice Czeskiej przez exalowski Serwis Rekonstrukcji i Likwidacji Odwiertów, a dokładniej rzecz biorąc krośnieńskiej załogi tego Serwisu. Prace dla PMG Tranovice zostały wykonane przez Exalo Drilling S.A. na zlecenie firmy Innogy Gas Storage (dawne RWE Gas Storage), a obejmowały:

- rekonstrukcje trzech odwiertów w obrębie Podziemnego Magazynu Gazu Tranovice (ZU-144, TS- 4,TS-5) przy użyciu urządzenia Cardwell KB-200 i z  zakresem działań obejmującym m.in.: wyciągnięcie dotychczasowego wyposażenia wgłębnego, instrumentację kolumny filtracyjnej, zapuszczenie pakera zabiegowego i złożoną rekonstrukcję wylotu odwiertu, zapuszczenie kolumny filtrów wraz z wykonaniem obsypki oraz zapuszczenie kolumny rur wydobywczych i montaż głowicy eksploatacyjnej - głębokość otworów nie przekraczała 450 m.

- rekonstrukcje kolejnych dwóch odwiertów (ZU-105R i ZU-105A) zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie PMG Tranovice, pochodzących z 1953 roku.