Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2017-08-21

Rozpoczęcie prac nad likwidacją 18 odwiertów

Exalo Drilling S.A. rozpoczęło 2 odrębne projekty w zakresie prac Serwisu Rekonstrukcji i Likwidacji Odwiertów, dotyczące  likwidacji 18 odwiertów w dwóch kopalniach w południowo-zachodniej Polsce.  Obecnie zakończono likwidację 6 odwiertów, a prace nad kolejnymi likwidacjami są w trakcie realizacji.

Likwidacja 16 odwiertów prowadzona jest na obszarze dwóch kopalni należących do jednej z wiodących firm z sektora naftowego. Na chwile obecną zlikwidowanych jest 6 odwiertów, a prace nad kolejnymi czterema są w trakcie realizacji. Ponadto EXALO jest w trakcie mobilizacji urządzenia do wykonania prac rekonstrukcyjnych na terenie Czech, gdzie planowana jest likwidacja 3 odwiertów dla międzynarodowej Spółki z sektora gazowego.