Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2017-08-16

Wielki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie

EXALO Drilling S.A. zaprasza do udziału w Wielkim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie, skierowanym do wszystkich pracowników Spółki. Celem Turnieju jest upowszechnienie i promowanie wśród pracowników bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w środowisku pracy oraz pogłębienie wiedzyo zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zasady konkursu:

1. Turniej będzie odbywał się dwuetapowo, z czego do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane drużyny z najwyższą liczbą punktów uzyskaną w pierwszym etapie.
2. Pierwszy etap Turnieju odbędzie się 23.09.2017, drugi etap 14.10.2017.
3. Uczestnicy Turnieju będą mieli za zadanie rozwiązanie testów wiedzy, które zostaną udostępnione na specjalnie przygotowanej platformie elektronicznej. Każda drużyna będzie zobligowana do ukończenia testu w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Wszystkie testy będą podlegały punktacji: 1 pkt – poprawna odpowiedź, 0 pkt – pominięcie odpowiedzi, minus ½ pkt – błędna odpowiedź.

Pełny regulamin Turnieju oraz wszelkie szczegóły dostępne na www.exalo.pl/turniejbhp