Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2017-06-21

Exalo Drilling S.A. podczas kampanii „PGNiG Polskie Innowacje” na polskich uczelniach

Exalo Drilling S.A. wzięło udział w II edycji kampanii Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z zakresu Open Innovation, pt. „PGNiG Polskie Innowacje”. Kampania skierowana została do polskiego środowiska akademickiego, a jej celem było przybliżenie studentom zakresu działalności Spółki, ze szczególnym naciskiem na te projekty, które odpowiadają aktualnym potrzebom innowacyjnych rozwiązań.

W ramach kampanii odbyły się spotkania przedstawicieli spółek Grupy Kapitałowej ze studentami dwóch polskich uczelni: Politechniki Poznańskiej oraz Politechniki Gdańskiej. Podczas prowadzonych wykładów przedstawiciele Exalo prezentowali główne obszary działalności Firmy, takie jak: rodzaj i zakres oferowanych usług wiertniczych i serwisowych, rynki ekspansji czy politykę bezpieczeństwa w ramach QHSE.  Zgodnie z celem kampanii, głównym elementem wystąpień była prezentacja innowacyjnych rozwiązań i technologii stosowanych w Exalo. Prelegenci Firmy opowiadali m.in. o: płytach kompozytowych do utwardzania placów wiertniczych, nowym rodzaju płuczki wiertniczej na bazie nanotechnologii, opracowaniu własnej technologii płuczek syntetycznych – OBM czy narzędziu „Gas separator”.

Spotkania w ramach „PGNiG Polskie innowacje” były także okazją do udziału w warsztatach oraz niespotykaną możliwością zdobycia wiedzy i wymiany doświadczeń.