Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2017-06-20

Aktualne realizacje Exalo Drilling S.A. w Polsce

Exalo Drilling S.A., poza rynkami zagranicznymi, z powodzeniem realizuje także projekty na rynku lokalnym. Obecnie prowadzone prace wiertnicze i rekonstrukcyjne realizowane są na terenie województwa podkarpackiego, a wszystkie otwory wiercone są w poszukiwaniu węglowodorów: gazu oraz ropy.

Aktualnie prowadzone wiercenia:

- Kramarzówka 2H – urządzenie MAS-6000E – planowana głębokość otworu 4 510 m,

- Parkosz 2K – urządzenie MR 8000 – planowana głębokość otworu  2 250 m,

- Przemyśl 288K – urządzenie KREMCO 900 – planowana głębokość otworu  1 573 m,

- Przeworsk 27K – urządzenie IRI-750 – planowana głębokość otworu  1 400 m.

Aktualnie prowadzone prace rekonstrukcyjne:

- Buszkowiczki 1 - urządzenie Cardwell KM-150,

- Tuligłowy 9 - urządzenie Cardwell KM-150,

- Łapanów 1 - urządzenie Cardwell KM-200.

Ponadto, Exalo Drilling S.A. prowadzi prace przy odwiertach Gilowice 1 i Gilowice 2H polegające na wykonanie testu produkcyjnego w celu określenia zasobów metanu w pokładach węgla kamiennego. Zaangażowane urządzenia to:  R-500 i W 360/18 oraz serwis testów produkcyjnych.