Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2017-06-13

Wiercenie otworów Miłosław-5K/H i Rokietnica 5H zakończone sukcesem

Exalo Drilling S.A. wzięło udział we wspólnym projekcie wiodących krajowych firm z segmentu naftowo-gazowego jako wykonawca robót wiertniczych w poszukiwaniu złóż gazu w województwie Wielkopolskim.

Dzięki horyzontalnej metodzie wiercenia, która została zastosowana po raz pierwszy w tym rejonie Polski, uzyskano znaczny przypływ gazu ziemnego ze skał piaskowcowych permu, zwanych czerwony spągowcem. Odwiert Miłosław-5K / H osiągnął głębokość ponad 3650 m, a jego całkowita długość wynosiła 4500 m, a otwór Rokietnica 5H osiągnął głębokość 3625 m i całkowitą długość 4255 m.

Prace Exalo przeprowadzono przy użyciu urządzeń: Bentec Eurorig 450 i Massarenti MASS 6000E.