Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2017-03-13

EXALO zwiększa ilość wykonywanych projektów w 2017!

Przełom roku 2016 i 2017 przyniósł szereg nowych możliwości dla  EXALO Drilling SA. Z kolei pozytywne zmiany w Spółce skutkują wieloma sukcesami na rynku lokalnym oraz na arenie międzynarodowej.

Na chwilę obecną, na terenie Polski zaplanowanych jest 38 projektów wiertniczych oraz serwisowych. Od początku roku EXALO Drilling SA realizuje prace dla największych polskich firm tj. PGNiG, Orlen, Miedzi Copper.

W ramach realizacji międzynarodowej strategii ekspansji EXALO Drilling SA rozpoczyna intensywne działania na Ukrainie. Obecnie na podstawie wcześniej zawartych porozumień wykonujemy odwiert o głębokości 5400m dla Ukraińskiej firmy UPSC Diament. Zrozumienie lokalnego rynku, pozytywne doświadczenia podczas obecnych prac, dają EXALO Drilling SA podstawy do dalszego szybkiego wzrostu na rynku Ukraińskim.

Pakistan jest kolejnym kluczowym rejonem dla działań EXALO Drilling SA. W 2016 roku na rynku pakistańskim EXALO Drilling SA prowadziło wiercenia czterema urządzeniami i załogami wiertniczymi. Obecnie trwają zaawansowane rozmowy na zakontraktowanie piątego urządzenia wiertniczego w Pakistanie na rok 2018. Rozmowy te, potwierdzają wysoką pozycję EXALO Drilling SA na Środkowym Wschodzie.

EXALO Drilling SA przeprowadza także modernizację techniczną floty wiertniczej pracującej w Kazachstanie. Wysyłany jest kolejny Top Drive o udźwigu 750t. Urządzenia wiertnicze wyposażone w system Top Drive, to szereg korzyści dla klientów. Głównymi zaletami Top Drive są: zmniejszone koszty operacyjne, zaoszczędzenie czasu, zmniejszenie ilości operacji związanych z wyciąganiem i zapuszczaniem przewodu.