Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
logo

Kazachstan

Zhanebekova 69 Kok Tobe - 2 050020 Almaty, Kazachstan 1

e-mail: almaty.office@exalo.pl

tel.: +7 727 227 96 88

tel. 2: +7 727 227 96 17

Formularz kontaktowy

Dane rejestrowe

Exalo Drilling S.A.
Plac Staszica 9, 64-920 Piła
REGON 146228632
NIP 5272681258
KRS: 0000428139
Sąd Rejonowy Poznań 
– Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydział Gospodarczy KRS. 
Kapitał zakładowy wpłacony 
w całości: 981 500 000 zł