Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
logo

Czechy

Mistecka 329/258 720 00 Ostrava Hrabova Czech Republic 1

e-mail: czechy@exalo.pl

tel.: +48 134372194

Formularz kontaktowy

Dane rejestrowe

Exalo Drilling S.A.
Plac Staszica 9, 64-920 Piła
REGON 146228632
NIP 5272681258
KRS: 0000428139
Sąd Rejonowy Poznań 
– Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydział Gospodarczy KRS. 
Kapitał zakładowy wpłacony 
w całości: 981 500 000 zł