Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl

Władze spółki EXALO DRILLING SA

Stanisław NiedbalecPrezes zarządu

Prezes Stanisław Niedbalec, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej. Od 1984 roku pracował w Zielonogórskim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu ("ZZGNiG"). Od 2000 roku Dyrektor Oddziału ZZGNiG (Oddział PGNiG w Zielonej Górze). Uczestnik licznych kursów i programów szkoleniowych.

Henryk Młodawski Członek zarządu

Jarosław Pogoda Członek zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Ewa Skwarczyńska – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk Dytko – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Michał Peljan  – Członek Rady

Beata Glistak-Giera  – Członek Rady

Amelia Kosińska-Kocik – Sekretarz Rady