Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl

Przez 70 lat firma rozwija się dzięki kreatywnym wykorzystaniu doświadczeń krajowych i zagranicznych, adaptacji nowych technologii i dynamicznych przekształceń organizacyjnych. Okres ten nie tylko pozwolił nam znacznie wzbogacić naszą tradycję, ale także stworzyć niezawodną i stabilną międzynarodową renomę. Wszystkie te czynniki przekładają się na pozycję EXALO, jako rekomendowanego oraz godnego zaufania partnera biznesowego.

Przykłady referencji dla EXALO DRILLING SA

Tullow Oil potwierdza dobrą współpracę roboczą z EXALO Drilling SA na wszystkich poziomach, z wyraźną poprawą wydajności HSE podczas całego kontraktu oraz minimalnym NPT i znikomą ilością przestojów w tym okresie. Tullow Oil niniejszym potwierdza, że wykonanie otworów, rekonstrukcji, osadzenie korkówi i liwidacja odwiertów zostały wykonane zgodnie z wymogami określonymi w umowie.

Richard Knox
Tullow Oil Well Delivery Manager,
Uganda

Usługa wiercenia, rdzeniowania, serwis płuczkowy i cementacyjny oraz serwis DST zostały wykonane w pełnej zgodności z umową, w sposób profesjonalny oraz zgodnie z harmonogramem. Rozwiązania i sprzęt używany przez Wykonawcę w pełni spełnił oczekiwania naszej firmy. Opierając się na istniejącej współpracy, możemy polecić EXALO Drilling SA dla potencjalnych klientów i inwestorów jako wiarygodnego i kompetentnego partnera biznesowego.

Natalja Haselton
Dyrektor TAN Oil
Litwa

OGDCL współpracuje z EXALO już przez prawie 10 lat. EXALO wykonało z powodzeniem kilka odwiertów pionowych, poziomych oraz kierunkowych o kącie przeszło 89 . Efektywność pracowników EXALO była cały czas na bardzo wysokim poziomie. Natomiast wiele odwiertów zostały ukończonych przed planowanym terminem, a załogi urządzeń wiertniczych posiadają bardzo dobre kwalifikacje, a ich skuteczność jest również na bardzo wysokim poziomie.

Aitzaz Ahmad
Manager
Oil & Gas Development Company Ltd.
PakistanTAN Oil

PRZYKŁADY KLIENTÓW EXALO DRILLING SA:

 
 
Przykładowe listy referencyjne do pobrania tutaj.