Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl

LISTA PRZETARGÓW:

76. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie Mobilnego Sytemu Wyparnego:

Dokumenty do pobrania:

75. Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż:

Nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w m. Sanok, pow. sanocki, woj. podkarpackie przy ul. Naftowej 6 i ul. Naftowej 4, które położone są obok siebie stanowiąc jedną całość gospodarczą i łącznie stanowiących przedmiot niniejszego przetargu (dalej zwane: „Przedmiotem przetargu”)

Dokumenty do pobrania:

74. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym: sprzedaż nieruchomości przemysłowej w Krośnie​.

Dokumenty do pobrania:

73. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż agregatu cementacyjnego dwupompowego Enerflow, typ TCP 1040 / Announcement of an open tender for the sales of a duplex pump cementing unit Enerflow, type TCP 1040.

Dokumenty do pobrania:

72. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż podzespołów urządzenia Wiertnicy CS 4002 (Rig19) - Atlas Copco
Dokumenty do pobrania:

71. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu w Pile".​
Dokumenty do pobrania:

70. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym: "Sprzedaż i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, maszynowych oraz smarów".​
Dokumenty do pobrania:

69. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym: "Sukcesywna dostawa materiałów płuczkowych i cementacyjnych" .
Dokumenty do pobrania:

68. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym: "Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidulanej, odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego" - PRZETARG ZAKOŃCZONY.
Dokumenty do pobrania:

67. Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych i materiałów biurowych w oparciu o usługę e-sklep (Wydłużony termin składania ofert!)​. - PRZETARG ZAKOŃCZONY
Dokumenty do pobrania:

66. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sukcesywne dostarczanie i utrzymanie stałego zapasu części zamiennych w magazynach Wykonawcy​. - PRZETARG ZAKOŃCZONY
Dokumenty do pobrania:

65. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na demontaż i utylizację - PRZETARG ZAKOŃCZONY
Dokumenty do pobrania:

64. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż maszyn
Dokumenty do pobrania:

63. Sprzedaż złomowych podzespołów urządzeń wiertniczych
Dokumenty do pobrania:

62. Sprzedaż rur wiertniczych pozaklasowych
Dokumenty do pobrania:

61. Sprzedaż kontenerów-barakowozów
Dokumenty do pobrania:

60. Sprzedaż używanych transformatorów olejowych
Dokumenty do pobrania:

59. Sprzedaż złomowych elementów urządzeń wiertniczych
Dokumenty do pobrania:

58. Dostawa wody pitnej oraz dzierżawa urządzeń dozujących
Dokumenty do pobrania:

57. Sprzedaż ****Hotelu Orient oraz działki niezabudowanej w Krakowie
Dokumenty do pobrania:

56. Sprzedaż kompleksu budynków przemysłowo – magazynowych w Wołominie
Dokumenty do pobrania:

55. Sprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Krempnej
Dokumenty do pobrania:

54. Sprzedaż budynku biurowego w Krośnie
Dokumenty do pobrania:

53. Sprzedaż złomowych Silosów Cementowych Z-120
Dokumenty do pobrania:

52. Sprzedaż rur grubościennych pozaklasowych
Dokumenty do pobrania:

50. Sprzedaż używanych transformatorów olejowych
Dokumenty do pobrania:

49. Sprzedaż używanych maszyn stolarskich i tokarki uniwersalnej (III przetarg)
Dokumenty do pobrania:

46. Sprzedaż kontenerów-barakowozów (III przetarg)
Dokumenty do pobrania:

45. Sprzedaż używanych Silosów Cementowych Z-120 (IV przetarg)
Dokumenty do pobrania:

44. Sprzedaż kontenerów-barakowozów (II przetarg)
Dokumenty do pobrania:

43. Sprzedaż używanych stacji transformatorowych z transformatorem olejowym (III przetarg)
Dokumenty do pobrania:

42. Sprzedaż używanych Silosów Cementowych Z-120 (III przetarg)
Dokumenty do pobrania:

41. Sprzedaż kontenerów-barakowozów
Dokumenty do pobrania:

40. Dostawy odzieży ochronnej i roboczej (II przetarg)
Dokumenty do pobrania:

37. Sprzedaż rur grubościennych pozaklasowych
Dokumenty do pobrania:

33. Sprzedaż złomowych podzespołów urządzeń wiertniczych
Dokumenty do pobrania:

32. Sprzedaż używanych silosów cementowych Z-120 (II przetarg)
Dokumenty do pobrania:

31. Dostawy odzieży ochronnej i roboczej - UNIEWAŻNIONY
Dokumenty do pobrania:

30. Sprzedaż używanych silosów cementowych Z-120
Dokumenty do pobrania:

29. Sprzedaż używanych stacji transformatorowych z transformatorem olejowym (II przetarg)
Dokumenty do pobrania:

28. Sprzedaż używanych kontenerów kuchnio-stołówka z wyposażeniem (III przetarg)
Dokumenty do pobrania:

25. Sprzedaż używanych kontenerów kuchnio-stołówka z wyposażeniem (II przetarg)
Dokumenty do pobrania:

24. Sprzedaż używanych stacji transformatorowych z transformatorem olejowym
Dokumenty do pobrania:

23. Sprzedaż używanych silosów cementowych Z-120
Dokumenty do pobrania:

22. Sprzedaż używanych kontenerów kuchnio-stołówka z wyposażeniem
Dokumenty do pobrania:

21. Sprzedaż rur grubościennych
Dokumenty do pobrania:

20. Sprzedaż złomu z podzespołów urządzeń wiertniczych
Dokumenty do pobrania:

19. Sprzedaż używanych maszyn stolarskich i tokarki uniwersalnej
Dokumenty do pobrania:

18. Sprzedaż złomowych urządzeń wiertniczych na platformie samojezdnej Kraz 260
Dokumenty do pobrania:

17. Sprzedaż używanych kontenerów typu kuchnio-stołówka
Dokumenty do pobrania:

16. Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług najmu dźwigów wraz z obsługą
Dokumenty do pobrania:

15. Sprzedaż używanych tokarek i maszyn stolarskich
Dokumenty do pobrania:

14. Sprzedaż złomowych podzespołów urządzeń wiertniczych
Dokumenty do pobrania:

13. Przetarg nieograniczony (w trybie innym niż zamówienie publiczne) na „Dostawy odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej”
Dokumenty do pobrania:

12. Sprzedaż złomowych podzespołów wiertniczych, rur i obciążników pozaklasowych
Dokumenty do pobrania:

11. Przetarg nieograniczony (w trybie innym niż zamówienie publiczne) na „Dostawy odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej” UNIEWAŻNIONY
Dokumenty do pobrania:

10. "Wykonanie synchronizacji wyparek, prasy i suszarki oraz zakup systemu podawania soli do suszarki” do projektu "Wdrożenie mobilnego systemu wyparnego oraz rozbudowa laboratorium"
Dokumenty do pobrania:

9. "Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowo - laboratoryjnego" do projektu "Wdrożenie mobilnego systemu wyparnego oraz rozbudowa laboratorium" – II postępowanie
Dokumenty do pobrania:

8. "Zakup zespołu zasilania" do projektu "Wdrożenie mobilnego systemu wyparnego oraz rozbudowa laboratorium" – II postępowanie
Dokumenty do pobrania:

7. "Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowo - laboratoryjnego" do projektu "Wdrożenie mobilnego systemu wyparnego oraz rozbudowa laboratorium"
Dokumenty do pobrania:

6. "Zakup prasy komorowej" do projektu "Wdrożenie mobilnego systemu wyparnego oraz rozbudowa laboratorium" – II postępowanie
Dokumenty do pobrania:

5. "Zakup kompletnego modułu zasilania" do projektu "Wdrożenie mobilnego systemu wyparnego oraz rozbudowa laboratorium"
Dokumenty do pobrania:

Przetarg nieograniczony - w trybie innym niż zamówienie publiczne - na dostawy odzieży ochronnej i roboczej w 2013/2014 roku
Dokumenty do pobrania:

4. "Zakup prasy komorowej" do projektu "Wdrożenie mobilnego systemu wyparnego oraz rozbudowa laboratorium"
Dokumenty do pobrania:

3. "Zakup suszarki fluidalnej do suszenia gęstwy solnej" do projektu "Wdrożenie mobilnego systemu wyparnego oraz rozbudowa laboratorium" - II postępowanie
Dokumenty do pobrania:

2. "Zakup suszarki fluidalnej do suszenia gęstwy solnej" do projektu "Wdrożenie mobilnego systemu wyparnego oraz rozbudowa laboratorium"
Dokumenty do pobrania:

1. "Zakup mobilnego systemu wyparnego" do projektu "Wdrożenie mobilnego systemu wyparnego oraz rozbudowa laboratorium"
Dokumenty do pobrania: