Zasob-4kresy.jpg

Projekt Polskiej Press Grupy „Kresy naszych ojców i dziadów”

Tereny Kresów mają kluczowe znaczenie w polskiej historii i kulturze. To właśnie na ziemiach wschodnich narodził się tradycyjny polski strój, tam urodzili się dwaj wielcy polscy romantycy i to stamtąd wywodzili się nasi najwięksi wodzowie i bohaterowie. Historia Wołynia, wojna, zmiana granic i przesiedlenia sprawiły, że ludzie którzy urodzili się na terenach ówczesnej Polski, po roku 1945 musieli odnaleźć się na „nowych kresach”, kresach zachodnich Polski. Liczbę Polaków wysiedlonych z Kresów szacuje się na 1,76 mln. Do tego należy dodać przesiedleńców z terenów, które nie znajdowały się w granicach II Rzeczypospolitej, jak chociażby z Bukowiny. Dziś w skali całego kraju co siódmy ankietowany deklaruje, że posiada krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka lub pradziadka) urodzonego na dawnych Kresach lub sam urodził się na tych terenach.

Kresowe dziedzictwo i historia początków życia na tzw. ziemiach odzyskanych zachodniej Polski zostało tematem przewodnim projektu Polskiej Press Grupy pt. „Kresy naszych ojców i dziadów”, nad którym patronat objęła firma Exalo Drilling SA. Projekt obejmuje fabularyzowany film dokumentalny poświęcony historiom ludzi z Kresów, dedykowany internetowy serwis historyczny,  wydawnictwo albumowe oraz publikacje redakcyjne dostępne na stronie: https://plus.gazetalubuska.pl/w/kresy/.